Nieuws van E-visa4all

14-04-2016

Volgens de vreemdelingenwet en internationale bescherming, die op 11 april 2014 in werking is getreden, zijn buitenlanders die aankomen in zeehavens vrijgesteld van de visumplicht, op voorwaarde dat hun verblij…

Lees meer